Μαθήματα Δημοτικού


Μειώνονται τα μαθήματα στο Δημοτικό

Μειώνονται τα μαθήματα στο Δημοτικό Λιγότερα μαθήματα με εμπλουτισμό από πολλές εικαστικές και γυμναστικές δραστηριότητες και ελάχιστη μελέτη στο σπίτι προβλέπονται για του μικρούς μαθητές του Δημοτικού, όπως προανήγγειλε ο Ανδρέας Λοβέρδος από το βήμα του Εθνικού Συμβουλίου για την Παιδεία (ΕΣΥΠ) που άρχισε χθες τις εργασίες του για τις […]

Μειώνονται τα μαθήματα στο Δημοτικό

Εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Αγγλικά Δ’ και Ε’ Δημοτικού

Εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Αγγλικά Δ' και Ε' Δημοτικού

Εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Θρησκευτικά Ε' και Στ' Δημοτικού

Εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Θρησκευτικά Ε’ και Στ’ Δημοτικού


Εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Θρησκευτικά Γ’ και Δ’ Δημοτικού

Εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Θρησκευτικά Γ' και Δ' Δημοτικού

Εκπαιδευτικό παιχνίδι για την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε' και Στ' Δημοτικού

Εκπαιδευτικό παιχνίδι για την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε’ και Στ’ Δημοτικού


Εκπαιδευτικό παιχνίδι για τη Μελέτη Περιβάλλοντος Α', Β', Γ' και Δ' Δημοτικού

Εκπαιδευτικό παιχνίδι για τη Μελέτη Περιβάλλοντος Α’, Β’, Γ’ και Δ’ Δημοτικού 2


Εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Ε' και Στ' Δημοτικού

Εκπαιδευτικό παιχνίδι για τα Μαθηματικά Ε’ και Στ’ Δημοτικού