Ξενοφώντος Ελληνικά


Αλλαγές σε φιλολογικά μαθήματα Α’ και Β’ Λυκείου

  Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο παιδείας στη Λογοτεχνία β΄ λυκείου, θα διδαχθούν αναλυτικά όλες οι εισαγωγές που συμπεριλαμβάνονται στο σχολικό βιβλίο και 15 περίπου αντιπροσωπευτικά κείμενα, ώστε οι μαθητές να τις εμπεδώσουν. Κατά την αξιολόγηση του μαθήματος θα τεθεί ένα κείμενο από το διδάσκοντα και ένα από την […]

Αλλαγές σε φιλολογικά μαθήματα Α' και Β' Λυκείου

Βοήθημα για τα Ελληνικά του Ξενοφώντα της Α’ Λυκείου

Ένα βοήθημα των εκδόσεων Βολονάκη για τα Ελληνικά του Ξενοφώντα της Α’ Λυκείου.